Copyright Powered by Lemon.rs 2016
 

Lelica Todorović

Lelica Todorović PhD, Fellow Member trainer of the International Association for NLP

Sertifikovana od:

– The international Association for NLP (IANLP), sa sedištem u Švajcarskoj

– International Association of NLP Institutes (IN), sa sedištem u Nemačkoj

– The International Network for Humanistic Neuro-Linguistic Psychology (INHNLP), sa sedištem u SAD

 

Osnivač  Centra za lični razvoj komunikaciju i liderstvo RAVNOTEŽA i NLP Gradionice

  • NLP praktičarska, master i koučing obuka sa međunarodno priznatim sertifikatima
  • Specijalizovane obuke

 

Profesor strukovnih studija u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ u Beogradu

 

Autor knjiga:

  • Interna medicina
  • NLP Čarobna gradionica zdravlja
  • NLP Čarobna gradionica života
  • Čarobna ogledala
  • Sedma strana sveta

 

Kontakt:

e-mail: info@nlpgradionica.com

FB:https://www.facebook.com/lelica.todorovic (inbox)