Opšti uslovi korišćenja sajta - NLP Gradionica
18091
page-template-default,page,page-id-18091,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Opšti uslovi korišćenja sajta

Posetom sajta www.nlpgradionica.com prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. NLP Gradionica zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

 

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

 

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu NLP Gradionice. Ništa sadržano na ovoj web stranici ne može se tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.
Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni logo NLP Gradionice budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

 

Garancije

 

NLP Gradionica je prikazala detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestalno nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo predstavljanju NLP Gradionice i njenih usluga.

 

Ograničena odgovornost

 

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni sa činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni NLP Gradionica, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.
Takođe, NLP Gradionica ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.
Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos između Vas i NLP Gradionice, te niko od koristika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje NLP Gradionicu na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

 

Web sajtovi trećih lica

 

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, NLP Gradionica ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. NLP Gradionica ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. NLP Gradionica ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

 

Odgovornost korisnika

 

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje NLP Gradionici kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak NLP Gradionici da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku.

 

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane NLP Gradionica neće povrediti prava treće strane. NLP Gradionica ni u kom slučaju nije obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja web sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

 

Merodavno pravo i nadležnost

 

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.