Teme modula - NLP Gradionica
18241
page-template-default,page,page-id-18241,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Teme modula

NLP praktičarski trening

Dr Lelica Todorović NLP trener & kouč

1. modul – Životna Ravnoteža
Posao & Porodica & Zdravlje

– Usklađivanje poslovnog i privatnog segmenta života
– Temelji uspeha
– Interpersonalna komunikacija (verbalna i neverbalna)
– Komunikacijski model NLP-a
– Aktivno slušanje
– Uverenja koja vode ka uspehu
– Postavljanje ciljeva

2. modul

– Veštine uticaja
– Različiti načini primanja i obrade informacija (vizuelci, auditivci, kinestetičari)
– Usklađivanje sa različitim ljudima
– Postavljanje prioriteta
– Izoštravanje čula u svrhu prijema veće količine informacija i uočavanja promena

3. modul

– Pronalaženje izvora za realizaciju ciljeva
– Izazivanje željenog unutrašnjeg stanja(mir, radost, rečitost, samopouzdanje, opuštenost…)
– Izazivanje više željenih stanja istovremeno
– Razumevanje sopstvenog i načina razmišljanja drugih ljudi
– Postizanje ciljeva uz održavanje ekologije sistema
– Usklađivanje sa samim sobom

4. modul

– Tehnike postavljanja pitanja
– Proširivanje sopstvenog i modela sveta drugih ljudi
– Prevazilaženje otpora u komunikaciji
– Upravljanje konfliktima

5.modul

– Sagledavanje problemskih situacija iz različitih uglova
– Pretvaranje problema u učenje i motivaciju
– Konstruktivno upravljanje sastancima
– Uspešna prodaja i pregovaranje
– Davanje i primanje povratne informacije u svrhu učenja i razvoja

6. modul

– Otkrivanje koda/šifre uma – načina na koji pamtite doživljaje
– Promena doživljaja neprijatnih iskustava
– Neurologički nivoi – model za lični i organizacioni rast, promenu, uspešno učenje i komunikaciju
– Otkrivanje sopstvenih vrednosti i uverenja
– Zadržavanje podržavajućih i promena ograničavajućih uverenja
– Samomotivacija i motivacija drugih

7. modul

– Otkrivanje i kreiranje strategija
– Strategije kreativnosti i motivacije
– Strategije izvrsnosti
– Liderske veštine
– Promena neželjenih ponašanja

8. modul

– Otkrivanje individualnih načina organizacije vremena
– Promena organizacije vremena koja onemogućava postizanje željenih rezultata
– Upravljanje vremenom / Upravljanje sopstvenim aktivnostima u vremenu
– Postavljanje ciljeva u vremenu

9. modul / Sertifikacija

 

– Pisani test
– Demonstracija tehnike
– Prezentacija
– Koktel zabava